LOADING...

FERROLI P7 PDF

FERROLI WFL4+P7 PELLET ΤΑΞΙΑΡΩΝ. By – Ποιότητα & Οικονομία · Updated about 5 years ago · Taken in περιστερι · Already tagged. Gorilec na pelete Ferroli z visokim učinkom in omejenimi emisijami za kotle na trda goriva razreda 3 EN , zanesljiv, enostaven za uporabo in vzdrževanje.

Author: Kajisho Moogugul
Country: Fiji
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 23 June 2007
Pages: 34
PDF File Size: 5.91 Mb
ePub File Size: 17.64 Mb
ISBN: 115-8-41682-232-7
Downloads: 32505
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brazil

The tube was getting filled with pellets and the burner would stop and switch on 7p fault light. After some investigation I saw that the pellets were jamming somewhere in the metallic neck of the burner. But it was not a strong blockage. At the slightest movement the pellets would fall in the grille. I tried to clean very well the tube and the metallic neck but to no avail. From about two attempts to ferrloi, one would fail. In this way it detects, indirectly, the blockage.

The first menu is accessed by holding down the M button 5 seconds until the first parameter blinks on the screen. Due 7p the strange fwrroli, the first parameter u01with value 80 will be displayed like so: After you have modified a value, you must wait 3 seconds for it to be saved! If you scroll to next parameter too quick, the value will not be saved.

The burner has 5 power settings u For each setting you can set any power level, from minimum to maximum.

In other words, setting 1 can be set to have a low power level or a high power level. I recommend to set them in increasing power level, from setting 1 to setting 5. If you will use only one power level recommended until you get used with the burner then it is necessary only to set the used power setting. The parameters are modified in the same way like on the first menu: If you jump to quickly to next parameter, the value will not be saved you must come back and ferroi that the value was saved — annoying.

When the burner starts, first it will ventilate the boiler for some time. During this time only the fan works. After ventilation period, the burner will load pellets for some time set with parameter t The purpose is to have enough pellets in the grille so that the heating element is covered.

After this, the heating element is powered and the fan will blow slowly until the pellets ignite. Ignition is detected by the light sensor. From this moment on, the burner will enter a cycle. In the first part of the cycle it will not load pellets, in the second it will load pellets. And then it repeats.

The duration of the cycle is set with parameter t The duration of the period in which it loads pellets is set with parameters t09, t11, t13, t15, t17 depending on the power level in which the burner functions only one parameter per level.

For example, if t07 is 15 seconds, and t09 is 5 seconds, then the burner will wait 10 seconds for the pellets to burn and 5 seconds will load pellets and then it will repeat. This is because, initially, it loads a lot of pellets and they need time to burn.

BRULEUR a Pellet FERROLI Sun P7 | eBay

The burner was getting blocked all the time because the initial quantity ferrol pellets before ignition was too big. So big, that the burner was blocked from the very beginning. The pellets filled the grille and almost all the metal neck.

  DESCARGAR AMAME JULIE KENNER PDF

The culprit was parameter t04 which was too big: I reduced in half this parameter and the strange blockages disappeared.

This is the only thing you have to modify from the factory settings or the settings that were set during installation. It is possible that this parameter will not create any problems if you have very good quality pellets.

Immediately after ignition the burner would start to load more pellets, trying to reach a normal working cycle. But, as the burner was almost blocked, the newly loaded pellets jammed it even harder. After it loaded pellets for a few times, it became completely jammed and the light from the fire would not reach the light sensor anymore. At this moment the burner would think that the fire went out not enough pellets in the grille?

And so, little by little, the loading tube was filled with pellets. After a few ignition attempts, the burner would stop and turn on the error light…. Interestingly, after this moment, the pellets would slowly burn almost completely from the grille. And, even stranger, at the slightest movement the pellets that were ferrolii on the tube would start to fall down in the grille, sometimes while I was opening the door.

To find this problem took a lot of time also ferrlli in the paper manual that we received from ferroli. The quality of pellets is important. The pellets of poor quality are easy to identify: The problem is that sand will not generate any heat and chunks of glass will form in the grille so that you have to clean it more often the fan will blow away any ash but not the chunks of glass.

The pellets must be kept in nylon bags because otherwise they will absorb moisture from air and it will be like trying to burn green wood. Pellets of good quality have pretty large chunks of wood inside them you can see this when you break them. The poor quality ones are more dusty. I recommend fereoli to buy good quality pellets because any savings that you will get from poor quality pellets will be canceled by the fact that sand will not generate any heat and also, the sand is quite heavy.

The burner SUN P7 from Ferroli has a minimum of automation, which means that is has no extra sensors apart from was is strictly necessary to function and for safety.

There are burners that can measure the exhaust gases for example. Hello, nice rewev and great explanations! I have same type of burner, but my boiler is SFL3. I am satisfied with it, but there are two things that I would like to ask You: Do You think that it can be verroli to muve that damn display on some more convenient place?

On my type of boiler the burner is mounted on the lower door, so I have to go on my knees with some lamp in order to see what is happening there. It drives me crazy! The other thing that happens to me is that pellets in hooper does not roll down nicely, and it happens all the time that above the hole where pellets ferfoli to the transporter pipe, it is forming some kind of funnel, and the burner stop to feed, because all pellets are lying against the hooper walls.

  LOOPER RIAN JOHNSON SCRIPT PDF

So, I have to feed it every dey, or level it by hand. It spend kg pellets a day.

You should call an electronist to do it if you have no experience. Maybe the wires will also need to be protected from electric interferences. As for the other thing, did you check the pellets size? This could be a problem. We had a habit, everytime we entered that room we leveled the pellets actually build a small hill ferrli pellets on top of the auger.

Stuck SUN P7 pellet burner – how to fix.

What you could also do, buy a bigger hooper or just extend this one with some plywood. Non ci sono nuovi articoli. Nice explanation of operation, thanks!!! I have the same installation with the same burner. In order to operate the burner in modulating mode do i need any special sensor or probe? For now the value of t18 is 0 so my burner starts at power level one and gradually rising stays at power level 5 set with u Hi Antonis, I never tried to modulate the power; we were strugling with just making it work: Just go to a ferolli dealer and ask them and maybe post back their answer.

If you have t18 set to 0 and u02 set to 5 it means that the burner will start straight in power level 5. Now of course, because it burns wood pelletsit will slowly reach that power level. What I want to clarify is that the parameters for power levels have no influence on your setup. Scusate avete provato la nuova griglia che si vede su kadria.

Stuck SUN P7 pellet burner – how to fix. – Jurnal

Ho usato solo la griglia standard. Per Drona, hai provato altri bruciatori a pellet oppure hai usato altri bruciatori a pellet??? Comunque il Sun P7 in base alla tua esperienza che giudizio puoi esprime, ti sei trovato bene con questo bruciatore??? Ho solo usato questo bruciatore. Prova a rimettere le impostazioni di fabbrica per il ventilatore e la coclea.

I suppose that it does not need any other sensors and from what i read in the manual it refers to a pressure sensor and one is already installed inside the burner from the factory left-top black thing shown in the photo you posted.

I will let u know how it operates later the following days. Just one thing i checked today is the exaust gases temperature.

FERROLI WFL4+P7 PELLET ΤΑΞΙΑΡΩΝ

From my knowledge it is supposed to be around celcius measured 20cm from the exaust output of your boiler. If it is higher it means you loose heat through the pipes in the atmosphear.

Mine is around and the max i got was What about your consumption?

Sbaglio la traduzione oppure hai smesso di utilizzare il bruciatore di cui hai fwrroli e dedicato questo sito. Io non sono il proprietario. Ovviamente se hai dei consigli da comunicare ti prego di farlo. Carissimo Antonis, voglio comunicarti che ieri, con temperatura esterna 3 gradi, il mio bruciatore inserito in una vecchia caldaia delha raggiunto e ferrooli perfettamente.

Inoltre, forse, anche per griglia che ho modificato ha reso migliore la combustione e quindi il funzionamento.