LOADING...

AKALAZYA TEDAVISI PDF

Özet. Akalazya, özefagusun motor fonksiyon bozukluğudur. Tedavisi oldukça yüz güldü- rücüdür. Akalazya olgularında artan alt özofagus sfinkter basıncına. Üst özofagusta krikofarengeal akalazya, özofagus gövdesinde diffüz özofageal Kalıcı tedavi için ise endoskopik balon dilatasyonu veya laparoskopik Hel-ler. used to bozuklukların tedavisinde kullanılan bir treat cognitive disorders. ilaç. the sphincter muscles to relax akalazya nedeniyle sfinkter kaslarının yetersizlik.

Author: Kazrarisar Kazilabar
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 7 February 2011
Pages: 265
PDF File Size: 18.37 Mb
ePub File Size: 17.58 Mb
ISBN: 136-7-57929-897-4
Downloads: 4917
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Sarg

.